कोदोको ढिडो | kodo ko dhido banaune tarika | how to make kodo ko dhido | dhido recope in nepali |

नमस्ते स्वागत छ यहाँहरुलाई हाम्रो जीवनशैली च्यानलमा | कोदोको ढिडो | kodo ko dhido banaune tarika | how to make kodo ko dhido | dhido recope in nepali | कोदोको रोटि पकाउने तरिकाको लिंक | https://www.youtube.com/watch?v=RurXLV1ojXY 1. how to make dhido, 2. dhido recipe 3. ,nepali food recipe, 4. dhindo reicpe, 5. how to cook dhindo, 6.nepali food, 7. how to make kodo ko dhido, 8. how to make kodo ko roti, 9. how to make kodo millet, 10 dhido nepali food, 11. dhido banaune tarika, 12. dhido pakaune tarika, 13. dhido kasari pakaune, 14. how to make makai ko dhido, 15. how to make phapar ko dhido #hamrojibanshaili #hamrojivanshaili #dhido #kodo #kodokodhido