Aamusku Goorma ayu wax Dilaa karaamada ka Qaada Qofka tijaabi kalmadan

5 eray Ha waydiin ninkaada suaasha ragu ka Didaan Gabaryahay ka ilaali