भक्तपुरमा Bankको लोनले गर्दा सस्तो घर तु. बिक्रीमा बाटो24Ft.सम्पूर्ण विवरण हेर्नू Ghar jagga Nepal

भक्तपुरमा Bankको लोनले गर्दा सस्तो घर तु. बिक्रीमा बाटो24Ft.सम्पूर्ण विवरण भिडियोमा हेर्नू #Ghar_Jagga_Nepal_Kathmandu_Bhaktapur 🔘साथीहरू एकपटक यो हेर्नुहोला तपाईंहरुलाई काम लाग्न सक्छ 🚾🚾🚾🚾🚾🚾🚾🚾🚾🚾🚾🚾🚾 1➡️काठमाडौं लोलाङमा 3आना 2दाम चार कुना मिलेको जग्गा बिक्रीमा https://youtu.be/sNxV3V-jRvU 2➡️काठमाडौंमा आनाको जम्मा 3 लाख को जग्गा बिक्रीमा https://youtu.be/jyUR_h0vW8s 3➡️काठमाडौं मा Total 25 लाख मा 6आना 1 पैसा जग्गा बिक्रीमा https://youtu.be/Djc2bI8FLP0 4➡️काठमाडौंमा सस्तो घर बिक्रीमा https://youtu.be/tKuV2_GeA2Q 5➡️भक्तपुर अरानिको हाइवे बाट जग्गा 600 मिटर को जग्गा बिक्रिमा https://youtu.be/V5odG0GKUhQ 6➡️काठमाडौ बुढानिलकण्ठमा राम्रो घर बिक्रीमा https://youtu.be/tv8mLdQ0F9M 7➡️काठमाडौमा 8लाख50 हजारको जग्गा बिक्रीमा https://youtu.be/eMYfTjcNO_k 8➡️काठमाडौंमा घर बनाएर पसल चल्ने जग्गा बिक्रीमा https://youtu.be/Rk54HAsFfY0 9➡️काठमाडौंमा 3.5आना 20ft.बाटोमा जग्गा बिक्रीमा मुल्य सहित सम्पुर्ण विवरण भिडिमा https://youtu.be/nLEovTpSwNA 10➡️काठमाडौंको सामाखुसीमा घर बिक्रीमा जग्गा संघ साट्न मिल्ने https://youtu.be/7dgpiV4WQ3Q 11➡️काठमाडौं गोङ्गबु नजिकैको जग्गा सस्तो मुल्यमा बिक्री https://youtu.be/fjN91bOV8w0 12➡️काठमाडौं लोलाङ्गमा 10देखि 18लाखमा जग्गा बिक्रीमा https://youtu.be/pz2ZCW4DdpA 13➡️काठमाडौं काढाघारीको घर बिक्रीमा मुल्य सहित सम्पुर्ण जानकारी भिडियोमा हेर्नुस https://youtu.be/Upu-rNjbhyE 14➡️जम्मा रोपनी को 9लाख 50हजार जग्गा धनीको नम्बर सहित सम्पूर्ण विवरण भिडियोमा हेर्नु https://youtu.be/1Sy8b3vxD5s 15➡️जम्मा 15लाखमा 3आना 1पैसा जग्गा बिक्रीमा पुरा विवरण भिडियोमा हेर्नू https://youtu.be/GTDkS4SYTxk 16➡️काठमाडौ जोरपाटीको घर बिक्रीमा घरको मुल्य सहित सम्पुर्ण जानकारी भिडियोमा हेर्नू https://youtu.be/rNYjqPsCsMs 17➡️सस्तो जग्गा रोपनीको जम्मा 13 लाख गोदावरी न.पा.मा बाटो 22ft.तु बिक्रीमा https://youtu.be/4amdZYb42VY 18➡️सस्तो जग्गा रोपनीको जम्मा 3 लाख जग्गा धनीको नम्बर सम्पूर्ण जानकारी भिडियोमा छिटो हेर्नू https://youtu.be/bAn-qu33zCU 19➡️काठमाडौं मा नया घर बिक्रीमा साडे 3आनामा बनेको सम्पूर्ण विवरण भिडियोमा हेर्नू https://youtu.be/3y6kc5cL6eI 20➡️भरतपुरको V.i.Pघर बिक्रीमा घरको मुल्य सहित सम्पूर्ण विवरण भिडियोमा हेर्नु 🙏 https://youtu.be/sDpS6SUWr8Y 22➡️लुभुको आकर्षक जग्गा सस्तोमा तुरुन्तै बिक्रीमा सम्पूर्ण जानकारी भिडियोमा छिटो हेर्नू क्लिक लिन्क https://youtu.be/CqC6o_SygbU 23➡️काठमाडौं कपन को राम्रो घर तु. बिक्रीमा मुल्य सहित सम्पूर्ण विवरण भिडियोमा हेर्नू मौकाको फाइदा लिनु https://youtu.be/FLOvT3byfr4 24➡️ललितपुर को नयाँ घर तु. बिक्रीमा मुल्य सहित सम्पुर्ण विवरण भिडियोमा हेर्नु https://youtu.be/36tM4-_-E5c 25➡️काठमाडौं लोलाङ् नजिकैको जग्गा सस्तोमा बिक्रीमा सबै विवरण भिडियोमा हेर्नू https://youtu.be/EfncBCnHwKg 26➡️काठमाडौंमा सस्तो जग्गा बिक्रीमा मुल्य सहित सम्पूर्ण विवरण भिडियोमा हेर्नू click Link plzz 🙏 https://youtu.be/kVAicV0dluo 27➡️भक्तपुर दुवाकोटमा 10 लाखमा जग्गा बिक्रीमा 13Ft.बाटो भिडियोमा सम्पुर्ण विवरण हेर्नु https://youtu.be/F7kXEI_Tx9k 28➡️काठमाडौं कलन्कीको घर तुरुन्तै बिक्रीमा 3.1आनामा बनेको 3तलाको घर छिटो भिडियो हेर्नु https://youtu.be/714oI1pdtCo 29➡️भक्तपुर कटुन्जेको जग्गा तुरुन्तै बिक्रीमा 13Ft.बाटो सम्पुर्ण विवरण भिडियोमा हेर्नू https://youtu.be/ZA72O7K4s1k 30➡️गोदावरी बडिखेलको जग्गा जम्मा आनाको 8 लाखमा तु. बिक्रीमा सम्पुर्ण विवरण भिडियोमा हेर्नु https://youtu.be/xE03_38X5Fc 31➡️चन्द्रगीरी दहचोकमा सस्तो जग्गा तुरुन्तै बिक्रीमा बाटो 13Ft. 4आना जग्गा 4 कुना मिलेको सम्पूर्ण जानकारी भिडियो मा हेर्नू https://youtu.be/JyOt4fKeSdw 32➡️काठमाडौं मातातिर्थ मा सस्तो जग्गा बिक्रीमा 13Ft. बाटो तुरुन्तै घर बनाउन मिल्ने https://youtu.be/p2oN1h7ggUA 33➡️काठमाडौं जितपुरमा सस्तो जग्गा बिक्रीमा मुल्य सहित सम्पुर्ण विवरण भिडियोमा https://youtu.be/enRykAy9riY 34➡️चन्द्रगीरी सुरुङ्ग मार्ग नजिकै रहेको जग्गा सस्तोमा तु. बिक्रीमा सम्पूर्ण विवरण भिडियोमा हेर्नू https://youtu.be/_OSuZ_zLmN0 35➡️भक्तपुर ताथलीमा 3आना 1पैसा जग्गा तुरुन्तै बिक्रीमा पुरा जानकारी भिडियोमा हेर्नू https://youtu.be/rjScdJ7EbwA 36➡️थानकोट मातातिर्थमा सस्तो जग्गा बिक्रीमा मुल्यसहित सम्पूर्ण विवरण भिडियोमा हेर्नु https://youtu.be/BK6HHlbmhFg 37➡️चितवन हाइवेको घडेरी बिक्रिमा मुल्य सहित सम्पुर्ण विवरण भिडियोमा हेर्नु https://youtu.be/BkjEVO3I6LA 38➡️पनौतिको सस्तो जग्गा तुरुन्तै बिक्रीमा सम्पूर्ण विवरण भिडियोमा हेर्नू https://youtu.be/v60tWAepVac 39➡️भक्तपुर झौखेलको जग्गा तुरुन्तै बिक्रीमा बाटो 42Ftमुल्य सहित सम्पुर्ण विवरण भिडियोमा हेर्नू https://youtu.be/DFJEAO1s3kk 40➡️थानकोट बसपार्क नजिकैको जग्गा तुरुन्तै बिक्रीमा https://youtu.be/ephZKIbVSk8 41➡️जम्मा 12लाख 50 हजारमा घडेरी तुरुन्तै बिक्रीमा जग्गा धनीको नम्बर सहित सम्पूर्ण विवरण भिडियोमा हेर्नु https://youtu.be/lffI8tRtAoM 42➡️Total 18 लाखमा घडेरी बाटो 20Ft. पुर्व मोडाको राम्रो घडेरी बिक्रीमा https://youtu.be/c7zWG0b8m8M 43➡️मुलपानीमा तुरुन्तै घर बनाउन मिल्ने जग्गा पैसाको समस्याले सस्तोमा बिक्रीमा https://youtu.be/4tMnUrnPzuE 44.➡️काठमाडौ मुलपानीमा 3.5आना जग्गा बिक्रीमा बाटो 26Ft. https://youtu.be/RVeyj4TEQKU 45➡️थानकोटको Highway देखि नजिकै 4आनामा बनेको नयाँ घर तुरुन्तै बिक्रीमा https://youtu.be/2LdrspGNLVQ 46➡️काठमाडौंमा जम्मा 120मा साडे 2तलाको घर तु.बिक्रीमा https://youtu.be/1a_dcu3KWwk 47➡️जम्मा 73 लाखमा 2तलाको सस्तो घर तुरुन्तै बिक्रीमा https://youtu.be/v0eNGtzG_Hg