house for sale in itahari Nepal | Best location land for sale | Itahari ghar jagga bikri | 3rdeye33.

धरान मा 2 वटा घर बिक्री मा, मुल्य 29 लाख मात्र | सिधै सम्पर्क घर धनीसङ्ग | Dharan ghar jagga अ साची एदि हजुर मेरो channel मा नया हुनुहुन्छ भने कृपया subscribe पनि गर्नु न भुल्नु होला। आगामी दिनहरूमा अझै राम्रो राम्रो घर अनि जग्गा को video ल्याउने छु। एदि हजुर को पनि घर जग्गा बेच्नु चाहानु हुन्छ भने 9848643558 मा फोन गर्नुसक्नु हुनेछ। धन्यवाद । Hi I'm Rajan rai welcome to My youtube channel #rajanrai एस्तै एस्तै video को लागि हाम्रो channel लाई subscribe गर्नु होला। Some videos👇️ सुपथ मुल्य मा 2 वटा घडेरी 👇️ https://youtu.be/it14x0UIUk0 अभर परेर बेच्न लागिएको घर👇️ https://youtu.be/1k7krr1Ea28 4 कट्ठा 14 धुर जग्गा बिक्री मा👇️ https://youtu.be/Di-XAXWuf70 सानो राम्रो घर तुरुन्तै बिक्री मा👇️ https://youtu.be/z-6HoYosttM 1 कट्ठा जग्गा बिक्री मा 50ft बाटो👇️ https://youtu.be/QVzCaFoYDEc contact Rajan rai👉️ 9806897827 and 9848643558 Our social link 👇️ youtube👇️ https://www.youtube.com/channel/UC3nUwke8iIjEThFXMM4qxmg FB👇️ https://www.facebook.com/profile.php?id=10004321197508 #dharangharjagga #rajanrai #sunsari